Fyrås 3:32

Fyrås Gård

Ägare Mats Gärd

Den ligger intill gamla häradsvägen, som var allmän väg fram till 1900-talet (då blir den dagens E45). Uppodling av marken påbörjades på 1860-talet, då två bröder delade sin hemgård, Fyrås nr. 3, som var en av gamla Fyråsbyns skattehemman.

Det blev Erik Olofsson, född 1839, och hustrun Brita, född 1844, som blev nybyggare på det som skulle bli denna vackra gård. De gifte sig 1867 och påbörjade ett gemensamt liv här, ett liv fyllt med arbete och slit som var nybyggarens lott. Från sin hemgård hade Erik med ett hus, som säkert var deras första hem. Det var från tidigt 1800-tal och rymmer idag gårdens café.

Den nya gården kallades ”Erik Orsa gåln”, efter sin ägare som var en arbetsvillig och redig karl, som fick mycket arbete utfört. Det var nog han som på 1890-talet byggde upp det stora bostadshuset, som pryder sin plats än idag. Det blir mågen Anders O. Jönsson, gift med dottern Gertrud, som 1894 övertar gården och den blir då ”Anders Jönsa gåln”.

Men efter några år dör Gertrud och även flera sorger drabbar Anders. Därför säljer han på 1930-talet till sin svåger Pål Karlsson med hustru Karin och den blir ”Pål Karlsa gåln”. Under Pål Karlssons tid byggs och odlas det och dagens gård formas. Sonen Ingvar Karlsson blir nästa ägare och sedan hans bror Tage Karlsson. Därefter följer en tid av olika ägare, som brukar gården under längre och kortare perioder.

På 1970-talet fick gården ett uppsving då Ove Jönsson och hustrun Eva kom hit och startade Fyrås Ägg, som var något nytt i våra trakter. Förutom nybyggnation för äggproduktionen lade de ner mycket arbete på gårdens hus och ägor. Efter en mycket förtjänstfull tid i Fyrås flyttade Ove och Eva till Hammerdal.

Turligt nog fick gården nya ägare, som fortsatte att driva Fyrås Ägg. Det var Kerstin och Leif Karlsson som 1998 blev gårdens brukare. När de efter några år ville dra ner på arbetstakten och flytta till ett mindre boende blev gården åter till salu. Så det var denna annons som fångade Mats Johanssons intresse i ett skede när han ville förändra sitt liv.

År 2007 blev det alltså Mats som hade gårdens nycklar i sin hand. Med sig i bagaget hade han många idéer, optimism, arbetsglädje, framtidstro och inte minst stort kunnande och ekologiskt intresse. Nu producerar gården KRAV-ägg bl.a och satsar på besöksnäringen med såväl café som mat, något som Mats är väl förtrogen med från sina tidigare jobb.

LYCKA TILL med ditt livsverk! från Berit

Upplysningar om "Anders  Jönsa gårln"

(Erik Orsa gåln)

Fyrås nr. 3
hämtade ur Anders Olof Jönssons Dagböcker.

Han var bonde på ”Anders Jönsa gåln” från 1894-1933 och skev dagböcker från 1899-1954. Född 1871 - död 1954. Tillgängliga böcker börjar 1920

1920

Maj ”i maj gjorde jag en framkällare och cementerade den.”

1922

1923

Maj ”i vår skall jag ställa till en brädgård fram på gården och resa en majstång (så kallades flaggstången) där.”

Juni ”flyttade jag kryddgården bakom brygg stugan och gjorde gräsmattorna fram på gården. Midsommarafton reste jag maj stången.”

1925

Febr. ”i 31 år har jag varit bonde nu, så jag är ganska belåten, när man blir äldre(han är då 54 år) och svagare (han har varit sjuk) känns allt mera gruvsamt, särskilt som tiderna är nu. När jag var ung var ingenting omöjligt, arbete var min största glädje. När mina pojkar dödde ifrån, gäckades mina framtidsut sikter svårt.” (en son dog 1918, 22 år gammal, den andra 1920 , 19 år gammal)Men han fortsätter i flera år efter det.

”efter midsommar rev jag ner gamla lagården och stallet på gården.”

1926

Juni Okt.

1927

Okt.

1930

25 apr.

12 maj

31 maj

1933

10 sept.”sålde jag gården min till Pål Karlsson, Viken (hans svåger) för 13500 kr. Har tagit undan 20 hektar skogsmark och
2 hektar odlingar. Skall flytta till mitt nya hem i höst, ”Skönviksstället” i Fyrås
(där Lars Pär Mårtensson bor idag, Anders Jönsson var hans farmors far).”

Sommaren 1937 reparerar Pål Karlsson ladugård och stall, cementerar golv över gödselstoden, gör svinhus och mjölkkammare av “fjöstéet” och flyttar väggen in i stallet.

”i midsommarveckan rödmålade jag upp min gård.”

”i höst håller jag på att gräva ett Krondike genom ägorna mina. Det är 394 meter långt, får 445 kr av staten.”

”i i höst gjorde jag vattensump i ladu gården.”

”började vi leverera mjölk till Mejeriet i Hammerdal.”

”lät jag göra en ny bakugn i bryggstu gan. Göran Jonsson murade 12-13 maj.”

”slog jag gräsmattan på gården i allén.”

NOTERINGAR:

Enl. boken ”Gods och gårdar” som utkom 1939 står att gårdens bostadshus är uppfört för ca 60 år sedan = 1878-80. Ekonomibyggnaderna för 45 år sedan = 1893. Bostadshuset bör då vara byggt av gårdens grundare Erik Orsa. Ekonomibyggnaderna är eventuellt påbörjade av honom eller av Anders Jönsson.